Căutați diferențele

Cu observația că observația nu îmi aparține. Ea este a lui Kiddo, pentru cine știe cunoaște.

A doua observație este că piesa lui Andrieș este prima cronologic vorbind.